#591:"gửi tới con zai 12a2
ôi tks các cậu rất nhìu hum qua thật là zui mà con zai lớp mk mỗi năm hát tặng con gái một bài năm trk thì là bài xinh tươi VN năm nay là bài cho bạn cho tôi công nhận con zai lớp mk hát hay pết đấy ............. tks con zai lớp mk nhìu nha
iêu a2 nhìu
gió♥"