#572:"Gần 5 năm, a tửơng a đã hiểu rõ e. Gần 5 năm yêu nhau ckúng ta đã trải wa pao puồn vuj thế mà jờ đây thì sao nó pjến thành những nát dao đâm vào tjm a. A k tốt hay ckính thờj jan tkay đổj con ngừơj e. Hằng ngày, đợj tn của e la njềm hp của a nhưng hôm nay thì sao a ckỉ nhận đựơc 1 bức ảh e và nó và 1 dòng ckữ 1 dòng ckữ đc 2 năm. A hỉu, a hỉu là chuyện j xảy ra,a pị cắm sừng. Gần 5 năm, không gần 3 năm yêu nhau mà chỉ cần 1 pức ảh 1 dòng ckữ là e vứt đj như tkế hả.tkà rằng từ 2 năm trc e ns hết yêu a rồi, e có người khác còn hơn jờ đây e ckỉ gửj ck0 a 1 pứk ảh 1 dòng ckữ khjến tjm a như dan đam. Đau rất đau e pít k0.a cảm thấy mình pị phản pội, pị lừa dối. "được rùi, ok, vậy thì ckia tay đj e k xứng vớj tình yêu của a". A ckỉ tự an ủj mình thui, tim a thì ứa máu, nói wên đc là wên ư,k a rất cần e. A pít sẽ níu kéo thì đau kàng đau.a đã từng mong ckờ ngày thj dh xong a sẽ đc gần e,nhưng gjờ đây. thui thì ckia tay. Có lẽ từ nay a sẽ khó yêu ai được nữa.thôi thì tạm pjệt ngừơi con gái a đang yêu, và sẽ cố wên.tạm pịt. và một điều a pít e sẽ k đọc đc những dòng này, nhưng a vẫn vít vì đây là lòng a."