Vào tháng 10 này mình tốt nghiệp Cao đẳng ra trường rồi và mình muốn liên thông lên hệ đại học tại các trường đại hoc ngay sau khi tốt nghiệp thì không biết có được không ? và học thời gian bao lâu ?