Ghi chú: Dự kiến ôn tập 22/7/2013 thí sinh nộp hồ sơ trước thời gian này mới được tham gia dự thi
các chuyên ngành kế toán, quản trị , tài chính, công nghệ thông tin, điện...liên hệ: Thầy sơn 0942261666
tuyển sinh liên thông đại học chính quy - hình thức vb2
cơ sở số 10 nguyễn trường tộ