Do topic ver đang lên độ hot mà lại bị đóng chủ đề lên El lập thêm 1 topic mới để anh em tiếp tục đẩy nó hot hơn nữa.