View RSS Feed

kissU

→Buồn như con chuồn chuồn . . .

Rate this Entry

Tôi cầu xin Trời: hãy mang niềm vui và sức khỏe đến cho các bạn của con mãi mãi.
Trời nói: chỉ có thể 4ngày! Tôi nói: được, Ngày Xuân, Ngày Hạ, Ngày Thu, Ngày Đông.

Tôi cầu xin Trời: hãy mang niềm vui và sức khỏe đến cho các bạn của con mãi mãi.
Trời lại nói: vậy 3ngày thui. Tôi cũng nói: được, ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai.
Trời nói: KHông được, vậy 2ngày.
Tôi nói: được, ngày sáng và ngày tối.
Trời nói: Không được, chỉ một ngày duy nhất.
Tôi lại nói: cũng được.
Trời ngạc nhiên hỏi: Ngày nào?
Tôi nói: ngày mà tất cả bạn bè tôi còn sống!
Trời khóc ... và nói: Sau này tất cả bạn của ngươi ngày ngày đều khỏe mạnh và vui vẻ
------> I love all my friends...

Submit "→Buồn  như con chuồn  chuồn . . ." to Digg Submit "→Buồn  như con chuồn  chuồn . . ." to del.icio.us Submit "→Buồn  như con chuồn  chuồn . . ." to StumbleUpon Submit "→Buồn  như con chuồn  chuồn . . ." to Google Submit "→Buồn  như con chuồn  chuồn . . ." to facebook

Tag: None Thêm / Sửa Tag
Thể loại
Uncategorized

Comments


DMCA.com