View RSS Feed

ductrongcp

 1. câu chuyênl "tẩy và bút chì"

  Trích dẫn Gửi bởi Trangchun Xem bài viết
  Bút chì để lại trên Giấy vết thương nguệch ngoạc.
  - Tẩy lặng lẽ xóa nhòa đi vết thương ấy...
  Tẩy ôm hết vết thương trên Giấy.
  - Tẩy hao mòn vì Giấy.
  - Tẩy chết trong mòn mỏi.
  - Nhưng...
  - Trên Giấy không bao giờ có dấu vết của Tẩy đâu.
  Khi Giấy thành 1 bức tranh đẹp chỉ có Chì và Giấy mà thôi
  Nhưng Tẩy vẫn hạnh phúc...

  Bút Chì
  ...
  Thể loại
  Khoảng lặng cuộc sống , ‎ Nhật ký

DMCA.com